МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ЧАСТОТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХСИСТЕМ З ВІТРОВИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ ЗМІННОЇ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ З АСИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ З ПОДВІЙНИМ ЖИВЛЕННЯМ

  • Михайло Станкович Сегеда Національний університет «Львівська політехніка»
  • Олександра Борисівна Дудурич MAGAL PowerInc
Ключові слова: асинхронний генератор з подвійним живленням (АГПЖ), відновлювані джерела енергії (ВДЕ), вітрова електрична станція (ВЕС), вітроелектрична установка змінної швидкості обертання (ВЕУ ЗШО), електроенергетична система (ЕЕС), електрична мережа (ЕМ), коротке замикання (КЗ), силова електроніка (СЕ), синхронний генератор (СГ), частота

Анотація

Розглянуто вплив вітроелектричних установок змінної швидкості обертання (ВЕУ ЗШО) з асинхронними генераторами з подвійним живленням (АГПЖ) на регулювання частоти в електроенергетичних системах (ЕЕС). У  програмному комплексі Power Factory DIg SILENT GmbH розроблена модель дослідження та наведено результати моделювання зміни частоти за зміни різної частки навантаження. Рекомендовано цю узагальнену модель використовувати для  визначення зміни частоти в ЕЕС з ВЕУ ЗШО з АГПЖ.

Біографії авторів

Михайло Станкович Сегеда, Національний університет «Львівська політехніка»

д. т. н., професор кафедри електроенергетики та систем управління

Олександра Борисівна Дудурич, MAGAL PowerInc

технічний спеціаліст

Посилання

1. Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних станцій потужністю 150 кВт щодо приєднання до
зовнішніх електричних мереж. Завдання 3.3 Підключення «ВДЕ» до електричної мережі. Жовтень, 2011. – 43 с.
2. Сегеда М.С., Дудурич О.Б. Швидкість зміни частоти електроенергетичних систем в результаті збільшення
частки генерованої потужності вітровими електричними станціями. Вісник Вінницького політехнічного
інституту. – 2016. С. 68 – 75.
3. Conlon M., Dudurych O.ImpactofReducedSystemInertiaas a ResultofHigherPenetrationLevelsofWindGeneration.
PowerEngineeringConference (UPEC), 49th InternationalUniversities’, DOI: 10.1109/UPEC.2014.6934801.
PublicationYear: 2014, Page(s): 1 – 6. IEEE CONFERENCE PUBLICATIONS.
4. DIgSILENTPowerFactoryManualVersion 14.1.
5. Windpowerinpowersystems. – JohnWiley&Sons, Ltd., 2005. – 691 p.
6. Yaramasu V.; Bin Wu; Sen, P.C.; Kouro, S.; Narimani, M. 2015. High-power wind energy conversion systems:
State-of-the-art and emerging technologies. in Proceedings of the IEEE. 103(5): Рр. 740 – 788.
Опубліковано
2017-10-01
Як цитувати
[1]
М. Сегеда і О. Дудурич, МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ЧАСТОТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХСИСТЕМ З ВІТРОВИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ ЗМІННОЇ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ З АСИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ З ПОДВІЙНИМ ЖИВЛЕННЯМ, НПВНТУ, № 3, Жов 2017.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.