[1]
Квєтний, Р. і Софина, О. 1. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ІНВЕРСНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕКСТУРОВАНОМУ ФОНІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (1).