[1]
Прохоренко, Д. 1. СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (1).