[1]
Боровська, Т., Колесник, І., Северілов, В. і Михайлова, І. 1. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ УЗАГАЛЬНЕНИХ СИСТЕМ "ВИРОБНИКИ – ПРОДУКТИ – СПОЖИВАЧІ". Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (1).