[1]
Білинський, Й. і Юкиш, С. 1. АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРИВИМІРНОГО РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ СПИНИ ЛЮДИНИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (1).