[1]
Бурбело, М., Гадай, А. і Ільчук, Ю. 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ ЗА УМОВ НЕСИНУСОЇДНОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (1).