[1]
Камінський, А. і Камінський, В. 1. МАТЕМАТИЧНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСІВ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2 (1).