[1]
Касимов, В. 1. ПРО КВАЗІПЕРІОДИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ І КАТЕГОРІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (1).