[1]
Гунько, І. 1. АНАЛІЗ СХЕМ ПЕРЕРОБКИ ВАНАДІЙВМІСНИХ ВІДХОДІВ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС СПАЛЮВАННЯ МАЗУТУ, ВИРОБНИЦТВА ГЛИНОЗЕМУ ТА ТИТАНУ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (1).