[1]
Осадчук, В.С., Осадчук, О.В. і Яремішена, Н.А. 2015. МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИТРАТ ГАЗУ НА ОСНОВІ ДВОХ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ З АКТИВНИМ ІНДУКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2 (Лип 2015).