[1]
Кацадзе, Т. 2016. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (Чер 2016).