[1]
Семенова, О. і Войцеховська, О. 1. СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ ФАЗІ-ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 1 (1).