[1]
Мокін, В., Бурбело, С., Бевз, С., Войтко, В. і Кузьміна, Н. 1. СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ РАД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 3 (1).