[1]
Кичак, В., Семенова, О., Войцеховська, О. і Макогон, В. 1. ФАЗО-ІМПУЛЬСНЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 3 (1).