(1)
Галущак, О. О. МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСОТКОВОГО СКЛАДУ СУМІШІ ПАЛИВ. НаукПраці ВНТУ 2015.