(1)
Савчук, Т. О.; Петришин, С. І. ВИЗНАЧЕННЯ ЕВКЛІДОВОЇ ВІДСТАНІ МІЖ НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ПІД ЧАС КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ. НаукПраці ВНТУ 2011.