(1)
Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В.; Деундяк, В. П.; Деундяк, М. В. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИКО-ЧАСТОТНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ СТРУКТУРИ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ПАРИ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРІВ ТА АКТИВНОЇ ІНДУКТИВНОСТІ. НаукПраці ВНТУ 2011.