(1)
Осадчук, О. В.; Семенов, А. О.; Коваль, К. О. БАГАТОЧАСТОТНИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ ПОЛЬОВОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ. НаукПраці ВНТУ 2011.