(1)
Лозінський, Д. О.; Козлов, Л. Г.; Шевчук, Є. І. ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ПЕРШОГО КАСКАДУ ПРОПОРЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА. НаукПраці ВНТУ 2012.