(1)
Білинський, Й. Й.; Огородник, К. В.; Микулка, І. В. ДЕТЕКТОР ВИДІЛЕННЯ КОНТУРУ РОЗФОКУСОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ. НаукПраці ВНТУ 2012.