(1)
Козлов, Л. Г.; Ковальчук, В. А.; Піонткевич, О. В.; Коріненко, М. П. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ГІДРОАПАРАТАМИ НА ОСНОВІ ПРОПОРЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ. НаукПраці ВНТУ 2014.