(1)
Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Кулик, Я. А. Методика оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті MATHCAD. НаукПраці ВНТУ 2017.