(1)
Ткаченко, С. Й.; Резидент, Н. В.; Денесяк, Д. І. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛООБМІНУ В СУМІШІ. НаукПраці ВНТУ 2018.