(1)
Штовба, С.; Штовба, О.; Яхимович, О.; Петричко, М. ВПЛИВ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РЕЧЕННЯХ НА ЯКІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОКСИЧНИХ КОМЕНТАРІВ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ. НПВНТУ 2019.