(1)
Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Кулик, Я. А. ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В АГРОМОНІТОРИНГУ. НаукПраці ВНТУ 2021.