(1)
Фісун, М. Т.; Кандиба, І. О.; Горбань, Г. В.; Фаленкова, М. В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ ПРИ СТВОРЕННІ DSL. НаукПраці ВНТУ 2021.