(1)
Березюк, О. В.; Климчук, І. М.; Васенко, Т. Б.; Горбатюк, С. М. ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВІД ВІДСТАНІ ДО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. НаукПраці ВНТУ 2021.