(1)
Березюк, О. В.; Лемешев, М. С.; Дудар, І. Н. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ СВИНЦЮ В ҐРУНТАХ НА ВІДСТАНІ ВІД ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. НаукПраці ВНТУ 2022.