(1)
Севостьянов, І. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ. НаукПраці ВНТУ 2015.