(1)
Кичак, В.; Семенова, О.; Войцеховська, О.; Макогон, В. ФАЗО-ІМПУЛЬСНЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ. НПВНТУ 1.