Прохоренко, Д. (1). СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/111