Гришко, В., & Жульжик, С. (1). ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЯМИ НАДІЙНОСТІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (2). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/126