Кичак, В., Кичак, В., & Абухамуд, Н. М. М. (1). СИНТЕЗ ШИФРАТОРА ДВІЙКОВОГО КОДУ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (3). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/153