Городецька, О., & Степальченко, О. (1). ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИН З ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КАПІЛЯРНИХ КОЛИВАНЬ ЛЕЖАЧОЇ КРАПЛІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/183