Боровська, Т., Колесник, І., Северілов, В., & Михайлова, І. (1). РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ УЗАГАЛЬНЕНИХ СИСТЕМ "ВИРОБНИКИ – ПРОДУКТИ – СПОЖИВАЧІ". Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/193