Шабатура, Ю., & Зелена, О. (1). ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА З ЧАСОВИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ВОЛОКОННО- ОПТИЧНИХ ДАТЧИКІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/32