Кожем’яко, В., Іванов, О., & Іванов, І. (1). ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОННИХ КРИСТАЛІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ДАНИХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (4). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/344