Гунько, І. (1). АНАЛІЗ СХЕМ ПЕРЕРОБКИ ВАНАДІЙВМІСНИХ ВІДХОДІВ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС СПАЛЮВАННЯ МАЗУТУ, ВИРОБНИЦТВА ГЛИНОЗЕМУ ТА ТИТАНУ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/355