Балачук, В., Мокін, В., & Ящолт, А. (1). ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ З ГЕОМЕТРИЧНОЮ МЕРЕЖЕЮ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/356