Козлов, Л., Ковальчук, В., Піонткевич, О., & Коріненко, М. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ГІДРОАПАРАТАМИ НА ОСНОВІ ПРОПОРЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (3). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/416