Семенова, О., & Войцеховська, О. (1). СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ ФАЗІ-ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ ПРЕДСТАВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/47