Білинський, Й. Й., Книш, Б. П., & Кулик, Я. А. (2017). Методика оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті MATHCAD. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (2). вилучено із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/503