Денисенко, О., & Мєщанінов, С. (2018). ПРОГРАМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СИНТЕЗУ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (2). https://doi.org/10.31649/2307-5376-2018-2-1-6