CаблійЛ., Кононцев, С., Коренчук, М., & Колтишева, Д. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ФЕРУМУ ВИЩИМИ ВОДНИМИ РОСЛИНАМИ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (2). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/546