Мокін, В., Скорина, Л., Крижановський, Є., & Гораш, М. (2018). ПОБУДОВА ГІС-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДАНИХ ТА МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВІ XML-ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У РІЧКАХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (2). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/550