Ткаченко, С. Й., Резидент, Н. В., & Денесяк, Д. І. (2018). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛООБМІНУ В СУМІШІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). вилучено із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/562