Штовба, С., Штовба, О., Яхимович, О., & Петричко, М. (2019). ВПЛИВ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РЕЧЕННЯХ НА ЯКІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОКСИЧНИХ КОМЕНТАРІВ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (4). https://doi.org/10.31649/2307-5376-2019-4-35-42