Березюк Олег, О. В. (2022). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОНЦЕНТРАЦІЇ БЕНЗ[А]ПІРЕНУ В ГРУНТАХ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (1). https://doi.org/10.31649/2307-5376-2022-1-7-12