Мокін, В., Бурбело, С., Бевз, С., Войтко, В., & Кузьміна, Н. (1). СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ РАД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (3). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/75