Кичак, В., Семенова, О., Войцеховська, О., & Макогон, В. (1). ФАЗО-ІМПУЛЬСНЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, (3). Retrieved із https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/80